ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโครงการหมู่บ้านเนรมิต1 ถึง โครงการไพร์มเพลส - เนรมิต ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโครงการหมู่บ้านเนรมิต1 ถึง โครงการไพร์มเพลส - เนรมิต ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ถอนเสา 14 ม. ด้านหน้าโครงการ
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการหมู่บ้านเนรมิต1,5 และ โครงการหมู่บ้านไพร์มเพลส - เนรมิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Neramit Village 1 - Prime Place - Neramit Village On Thursday, 20 May 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Neramit Village 1,5 - Prime Place - Neramit Village
20/05/2564 09:00
20/05/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร