ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.น้ำเต้า อ.เสนา จ.พระนครศรีอยูธยา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้ง TR 202 (อุปกรณ์ ป้องกันสัตว์)บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.น้าเต้า (ไลน์บ้านหม่อมเต่า)
24/02/2564 09:00
23/02/2564 09:52
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-201612
วิชาญ เนตรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด