ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยเฉลิมพระเกียร 1/มป.รังนก
ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง
27/08/2563 09:00
27/08/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด