ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสุนทรไพศาล 1
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า ??????
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ หมู่บ้านสุนทรไพศาล 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036371424 , 036381109
19/01/2565 08:30
19/01/2565 16:30
กฟอ.หนองแค
036371424 , 036381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ