ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ถนนทัพพระยา หน้าร้านอาหารชำนาญ - ปากซอยทัพพระยา 15
แก้ไขเสาแรงสูง
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
PM. D/F คุมไลน์ทุกจุด
31/07/2561 09:00
31/07/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด