ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานีไฟฟ้ากะรน ถึง ห้าแยกฉลอง ถนนปฏัก ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 26 มีนาคม 2563
- บริเวณสถานีไฟฟ้ากะรน ถึง ห้าแยกฉลอง ถนนปฏัก ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
พื้นที่ไฟดับ
ซอยปัก เจ,ซอยปัก เจ 1,ซอยปัก เจ 2,ซอยปัก เจ 3,พลับพลา รีสอร์ท,ซอยหินขาว,หม่อมตรีวิลล่า ครู ฯลฯ
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด
เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน
เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 076-345574
26/02/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076-345574
จเร รักษกาญจน์
ลำดับดาวน์โหลด