ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเพิอ่ปักเสางานขยายเขต14.30 ม.ชื่องาน บริษัท ซีพีออล จำกัด ดับไฟตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันที่ 18 พ.ค.65
บริเวณบ้านเพิอ่ปักเสางานขยายเขต14.30 ม.ชื่องาน บริษัท ซีพีออล จำกัด ดับไฟตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันที่ 18 พ.ค.65
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด