ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากร้านอี๊ดอ๋อย ถึง ปั๊มนำมันเชลล์ บริเวณตลาดบ้านกลาง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีวิเชียรบุรี ถึงบ้านคลองกระจัง (จุด3)
23/05/2563 08:30
23/05/2563 12:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับกระแสไฟฟ้า