ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า ร.พ.ไชยวาน ถึง หน้า ร.ร.ร่มเกล้า2
ดับไฟรื้อถอน พาดสาย SAC ระยะทาง 500 เมตร
08/11/2562 09:00
08/11/2562 17:00
กฟอ.หนองหาน
0801862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด