ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ดับไฟให้ผู้รับเหมาปรับปรุงเปลี่ยนขนาด/ชนิดสายไฟฟ้าเป็นสาย 185
16/01/2562 08:30
16/01/2562 16:30
กฟจ.ขอนแก่น 2
0633139615
สกุลพล เหล่านิพนธ์
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสาร3
2เอกสาร1
3เอกสาร2