ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามเยื้องอนามัยไม้เค็ด - เยื้องหน้าเพื่อคุณรีสอร์ท
ตัดจ่ายแรงต่ำแก้ไขแรงดันตกบริเวณตรงข้ามเยื้องอนามัยไม้เค็ด - เยื้องหน้าเพื่อคุณรีสอร์ท
26/11/2564 08:30
26/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด