ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองศรีเทพตรงข้ามร้านอาหารป่าเบียร์วุ้น ถึง บ้านเนินมะค่า
เพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง185 SAC 22 KV. ฟีดเดอร์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก
07/10/2562 09:00
07/10/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด