ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคอเอน ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคอเอน ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ยกระดับสายไฟฟ้า ที่กีดขวางตำแหน่งติดตั้งโคมไฟถนนของแขวงทางหลวง บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านหงษ์หยก
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านสวนมะพร้าว, บ้านด่านหยิด, ซอยเป็นมิตร, ฟาร์มหมูซีพี, บริษัท ภูเก็ตพรีเมียร์โบ๊ทยาร์ด, ซอยหมอเอี่ยม, ฟาร์มกุ้งบูรพา, ฟาร์มกุ้งคุณอนุชา, ชุปเปอร์ชิป สาขาบ้านสวนมะพร้าว, คุณวิพากษ์ บุญเหมือน, หจก.เยเนอร์ลมารีน เอ็นจิเนียริ่ง, โครงการบูลอันดา (คอเอน), บริษัท เอส.บี. จำกัด, หจก.ภูเก็ต แอลพีจี และ ปิโตรเลียม และโรงเรียนบำรุงผกาภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Khoen to Baan Suan-Mapraw Moo 3 MaiKhao Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 27 December 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Baan Suan-Mapraw, Baan DanYit, Soi PenMit, Pig Farm of CP, Phuket Premier Boat Yard Company, Soi Mo0-Iam, Burapha's Shrimp Farm, Anucha's Shrimp Farm, Super Cheap Baan Suan-Mapraw Branch, Mr.Wipak's House, Yenner Marine Limited Partnership Engineering, Blue Anda Project (Khoen), SB Company Limited, Phuket LPG and Petroleum Partnership, and Bamrungphaka Phuket School
27/12/2564 09:00
27/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร