ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ ฟีดเดอร์7 บ้านชายทุ่ง
ดับไฟแก้ไขสายยึดโยงระบบสาย 115 เควี บริเวณบ้านชายทุ่ง
03/05/2562 09:00
03/05/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044591155
พงษ์ศักดิ์ ดังถวิล
ลำดับดาวน์โหลด