ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะสมอ-บ้านหัวซา-บ้านสระมะเขือ
งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี
25/04/2564 07:30
25/04/2564 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-279370,037452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1เเผนผังจุดดับไฟฟ้า