ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บริเวณ ถนนประชาร่วมใจ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 2. บริเวณ หมู่บ้านพราว์เรสซิเดนท์ และ หมู่บ้าน ดี แอนด์ เจ วิลล่า หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน - ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 2 ต้น
10/06/2563 09:00
10/06/2563 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
082-4320712 , 074 - 328044
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ