ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ รีโคลสเซอร์ สี่แยกหนองปรือ - บ้านทุ่งกระบ่ำ บ้านหนองปลาไหล บ้านพยอมงาม บ้านศรีสุขเจริญ บ้านสามร้อยไร บ้านใหม่พัฒนา บ้านหนองแกประชาสรรค์ บ้านหนองหูช้าง
ขอดับไฟฉุกเฉินเพื่อทำการปักเสาแรงสูงใหม่บริเวณเลยโรงเรียนบ้านหนองปลาใหล
09/02/2561 11:30
09/02/2561 12:00
กฟอ.หนองปรือ
034674250,034674251
ศรัญวิทย์ กบิลพัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด