ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเเยกหน้าบ้านป้าเมียด ซ.มิตรพัฒนา ถึงหน้าโรงงานอิฐบล็อค
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณเเยกหน้าบ้านป้าเมียด ซ.มิตรพัฒนา ถึงหน้าโรงงานอิฐบล็อค เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
21/04/2562 08:00
21/04/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด