ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า ก.สินเจริญเสาปูน อ.พยุห์ ถึง หน้าร้านรุ่งฟ้า 555 อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเสริมหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ บ้านพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
04/06/2564 09:00
04/06/2564 16:00
กฟอ.พยุห์
045644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟ 4 มิ.ย.2564 อ.พยุห์