ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.อ้อคำ อ.ซำสูงถึง บ.โนน
ดับไฟตัดต้นไม้ใต้ไลน์ระบบจำหน่าย F8 ตั้งแต่ บ.อ้อคำ อ.ซำสูงถึง บ.โนน
25/06/2563 09:00
25/06/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ