ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน TR-202 หม้อแปลงพีอีเอ 46-008148 (250 เควีเอ) บริเวณรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด