ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอจังหาร
บ.ดู่ ต.หนองแวง
บ.บัว ต.หนองแวง

รายชื่อที่ได้รับผลกระทบ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsfRc7BdH5i-JHRHhTZ0aftDL745430fv2JOMPdzogo/edit?usp=sharing

05/08/2564 08:00
05/08/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด