ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 12 เหนือ แยกถนนสาย 15 ถึงปลายซอย (โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9)
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปักเสา
10/10/2562 08:00
10/10/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ