ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณฝั่งตรงข้าม ป่าสัก ซอย 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณฝั่งตรงข้าม ป่าสัก ซอย 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน เปลี่ยนมาตรฐานหม้อแปลงนั่งร้าน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Opposite Pasak Soi 8 Cherngtalay Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 26 January 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
26/01/2565 09:00
26/01/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร