ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนนวลแก้วอุทิศ ตั้งแต่ หน้าบริษัทศรีสุข สินเชื่อ ถึง หน้าโบเน่ อพาร์ทเมนท์ ทั้ง ๒ ฝั่ง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จาก สายเปลือย เป็น สายหุ้ม
24/11/2563 09:00
24/11/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ