ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกลาง บ้านยางส้ม บ้านดงห้วยเย็น บ้านป่าดำ
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/07/2565 09:00
27/07/2565 16:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ