ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบ้านเลื่อม ถึง ศรีนครอุดรแมนชั่น ถนนโพศรี ฝั่งทิศตะวันออก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียศรี
ยกเลิก เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
26/02/2562 09:00
26/02/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด