ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชยางกรูบางส่วน(บายพาสนครพนม-ท่าอุเทน)โรงน้ำแข็งวารีเทพ,อู่เฉลิมการช่าง,โรงแช่แข็ง
PEAนครพนมจะทำการปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครพนม2
27/11/2562 08:00
27/11/2562 17:00
กฟจ.นครพนม
065-6250956
พิเชษฐ์ ภูโอบ
ลำดับดาวน์โหลด