ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองสาม 11/2
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
08/05/2562 09:00
08/05/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง