ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง 60-037228 บริเวณปากซอยบ้านเหมืองแดง ซอย 4
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ต้น
24/10/2564 08:00
24/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด