ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายใน ซอย ถนนบายพาส ซอย14 (ซอยบ่อหวด)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
**เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง) ภายใน ซอย ถนนบายพาส ซอย14 (ซอยบ่อหวด)**
ตั้งแต่ บริเวณปากซอย ถนนบายพาสซอย14 ถึง สะพานข้ามทางรถไฟ ,
1. ซอยมาลัยไมตรี
2. ถนนสุขไพโรจน์
3. หมู่บ้านพฤกษา อมตะ-บายพาส ,
4. หมู่บ้านมยุรินทร์
5. หมู่บ้านปาจารีย์
***ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564***
***ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.***
20/02/2564 08:30
20/02/2564 17:00
กฟจ.ชลบุรี
038054713-4
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟดับ