ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโกส้ม - ก่อนแยกบ้านแก
ในพื้นที่ บ้านโกส้ม - ก่อนแยกบ้านแก ได้ดำเนินการย้ายไปจ่ายไฟอีก ฟีดเดอร์ ทำให้ไม่มีจุดไฟดับ
08/07/2563 08:00
31/07/2563 17:00
กฟจ.สุรินทร์
0895793727
นิรุทธ์ชวกร ธวัชกุลรจนนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดพื้นที่ดับไฟ