ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเมืองเก่า บริเวณหน้า อบต.เมืองเก่า ถึง หน้าสุโขทัยอินดี้รีสอร์ท
ดับไฟตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
24/09/2564 09:00
24/09/2564 16:00
กฟจ.สุโขทัย
055-610029
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด