ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกโรงเรียนเพียรปัญญา โดยมีพื้นที่ไฟดับ ได้แก่ โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนสายปัญญารังสิต และชุมชนเคหะสินสมุทร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเปลี่ยนแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียง บริเวณสามแยกโรงเรียนเพียรปัญญา โดยมีพื้นที่ไฟดับ ได้แก่ โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนสายปัญญารังสิต และชุมชนเคหะสินสมุทร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
15/02/2563 08:00
15/02/2563 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด