ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดห้วยโป่ง -ต่อแดนอำเภอขุนยวม
ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวสาย ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านแม่จ๋า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
17/06/2564 09:00
17/06/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน