ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์ซูซูกิ ต.บ้านต๋อม
แก้ไขระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
07/06/2564 09:00
07/06/2564 10:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ