ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ เลยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ถึง วัดสองพี่น้อง ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าในช่วง 08.30 -16.30 ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ในเบื้องต้นจะดับในบิรเวณไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้า อาจจะไม่เกิดผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า)
15/07/2564 08:30
15/07/2564 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507077, 036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด