ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนศรีสุนทร บริเวณตั้งแต่หน้าป้อมตำรวจหาดสุรินทร์ ถึงปลายสาย หน้าจุดชมวิวหาดแหลมสิงห์
หน้าสถานีปรับแรงดันน้ำหาดสุรินทร์ของการประปาส่วนภูมิภาค, หน้าโครงการไอรยาฮิลทอปส์, หน้าวิลล่านภาลัยสุรินทร์, หน้าโครงการสุรินทร์ไฮน์, หน้าสุรินทร์บีชรีสอร์ท, หน้าแหลมสิงห์วิลล่า และหน้าจุดชมวิวหาดแฟลมสิงห์
16/05/2562 09:00
16/05/2562 18:00
กฟอ.ถลาง
076-386885
ปาณิสรา ศรีวิไล