ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยคลองสี่ 14 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยคลองสี่ 14 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
04/03/2564 09:00
04/03/2564 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า