ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพานิชย์ตรงข้ามปั๊มเชลล์ บ้านป้อม
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง
09/02/2561 09:00
09/02/2561 14:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-253612
เชด ไสยสุภี
ลำดับดาวน์โหลด