ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมทางหลวง 117 (ขาล่อง) บริเวณบ้านเนินปอ ปากทางสระยายชี
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ และย้ายอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
29/07/2563 09:00
29/07/2563 17:00
กฟอ.วชิรบารมี
056-900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด