ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพัฒนา บ้านจั่น-บ้านศรีวิไล-บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/06/2564 09:00
04/06/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด