ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางแยกบ้านนาเริ่ง ริมถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพ ทางแยกไปหมู่บ้านทานตะวัน สนามไดร์กอล์ฟฟูกุ อาคารพาณิชย์และหมู่บ้านวัลลภา
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค
มีงานดับทำงานเพื่อซ่อมแซม - บำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟมากขึ้น
บริเวณตั้งแต่ ทางแยกบ้านนาเริ่ง ริมถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพ ทางแยกไปหมู่บ้านทานตะวัน สนามไดร์กอล์ฟฟูกุ อาคารพาณิชย์และหมู่บ้านวัลลภา
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ซึ่งจะทำให้บริเวณ สถานประกอบการณ์ , ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า
ได้รับผลกระทบไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในการดับไฟในครั้งนี้ด้วย
หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 036-371424 , 036-381109
13/02/2561 08:00
13/02/2561 17:00
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด