ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนเพชร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ตัดต้นไม้ในระบบ 22 kv
13/11/2562 09:00
13/11/2562 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด