ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังสุริยา
เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาเป็นเหล็กเคเบิลทางโค้ง
17/10/2562 08:00
17/10/2562 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ