ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนร่วมใจพัฒนา วัดสนามไชยและวัดกลางปากกราน
บำรางรักษาหม้อแปลง
14/02/2561 09:00
14/02/2561 14:00
กฟจ.อยุธยา
035253612,035253615
พัลลภ พึ่งสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด