ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดเขาน้อย ถึง โรงเรียน แสงธรรม บ้านทุ่งหญ้าแดง บ้านเขาน้อยตก ( ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล) ทั้งหมด
รื้อถอน/พาดสายเคเบิลอากาศ 185 ต.มม. จำนวน 1.2 วงจร-กม.
06/12/2561 08:30
06/11/2561 17:00
กฟจ.สตูล
0872915595
ถนัด พร้อมมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1จฟ.7