ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โนโวเทลกมลา ถึง จุดชมวิวแหลมสิงห์กมลา
#ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว#
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
- วันอังคาร ที่24 พฤศจิกายน 2563
พื้นที่ดับไฟมีดังนี้
- ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ได้แก่บริเวณ โรงแรมอินเตอร์คอนกมลา ถึง จุดชมวิวแหลมสิงห์
- ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น. ได้แก่บริเวณ ซอยหัวควนเหนือ,ซอยสภ.กมลา ถึง โรงแรมอินเตอร์คอนกมลา
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574
24/11/2563 09:00
24/11/2563 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
อลงกรณ์ กองธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1#ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว# ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ - วันอังคาร ที่24 พฤศจิกายน 2563 พื้นที่ดับไฟมีดังนี้ - ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ได้แก่บริเวณ โรงแรมอินเตอร์คอนกมลา ถึง จุดชมวิวแหลมสิงห์ - ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น. ได้แก่บริเวณ ซอยหัวควนเหนือ,ซอยสภ.กมลา ถึง โรงแรมอินเตอร์คอนกมลา ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574