ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ กฟย.ต.ซับสนุ่น (บ้านซับน้อยเหนือ) บริเวณ หมู่ที่ 1 และ12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปรับแต่งเสาเอนเอียง ฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าวังม่วง พื้นที่ กฟย.ต.ซับสนุ่น (บ้านซับน้อยเหนือ) บริเวณ หมู่ที่ 1 และ12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก 036-342561 >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลซับสนุ่น 036-902153 >>สายด่วน 1129
22/02/2562 09:00
22/02/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036-342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ