ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสวาท-บ.ชัยมงคล
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
21/03/2563 09:00
21/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1110